Kaynağında Ayrıştırma & Geri Dönüşüm

Hepimizin bildiği üzere küresel iklim değişiklik- leri nedeniyle iklim şart- ları mevsim normalleri- nin üzerinde seyrediyor. Dünyamız son yüzyılda önüne geçilemeyen çevre sorunlarıyla yüzyüze kaldı. Dünyanın doğal dengesi bozuldu. Bu bozulma çok yakında ciddi susuzluk, kuraklık, mevsim anormal- likleri ve salgın hastalık- ların yayılması gibi büyük sorunları beraberinde ge- tirecek. Çevrede bulunan tüm unsurlar birbiriyle bir zinciri oluşturuyor. Bu zincirin halkalarında mey- dana gelen kopmalar doğal dengeyi etkileyip tümüyle bozulmasına sebep oluyor.

MAKALENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

© Aynur Acar - Çevre Danışmanı