Kategori: Makale ve Yazılar


Türkiye’nin İlk Çevre Merkezi Açıldı

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği bünyesinde kurulan Türk-Alman Çevre Merkezi, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından 7 Aralık’ta açıldı. Açılışta ‘çevre’ye yapılan yatırımların önemine dikkat çekildi

Devamı… “Türkiye’nin İlk Çevre Merkezi Açıldı”

Enerjini Çöpe Atma!

“Kaynağında Ayrıştırma ve Depozitonun Önemi”

Hepimizin bildiği gibi iklim şartlan mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Çünkü biz insanlar dünyanın doğal dengesini alt üst ettik. Bu dengenin bozulması çok yakında ciddi susuzluk, kuraklık, mevsim anormallikleri ve salgın hastalıklann yaygınlaşması gibi büyük sorunlan beraberinde getirebilir. Çevre içinde tüm unsurlar birbiriyle bir zincir oluşturmaktadır. Bu zincirin halkalannda meydana gelen kopmalar, doğal dengeyi etkileyip tümüyle bozulmasına sebep olmaktadır.

Devamı… “Enerjini Çöpe Atma!”

Şehirlerde ve Sanayide Entegre Atık Yönetimi

Almanya’da 85’den fazla ehirde uygulanmı , Avusturya’nın Graz ehrinde ve ehrin sanayisinde en iyi sistem ödülü almı bir entegre atık yönetimi modeli tanıtılmasına çalı ılacaktır. Model ISO 14001’in devreye girmesiyle daha pratik uygu- lanabilir bir proje olarak programla- nıp ve ba arıyla uygulamaya geçiril- mi tir. Aynı model Slovenya, talya, Hollanda, Macaristan, Rusya, Çin, Bulgaristan ve Romanya gibi pek çok ülkede halen ba arılı bir ekilde uygulanmaktadır.

Devamı… “Şehirlerde ve Sanayide Entegre Atık Yönetimi”

Yeni Bir Doğal Kaynak Olarak Yağmur Suyu

Bu yazıda yağmur suyundan yararlanmak için infiltrasyon (toprağa sızma), toplama alanları, tanklar, filtreler, teknikler de- taylar, yönetmelikler, maliyetler, verimlilik, suyun kalitesi ve tü- ketimi, atık sular veyeşil alan sulaması konularında örnekler yer almaktadır.

Devamı… “Yeni Bir Doğal Kaynak Olarak Yağmur Suyu”

Her Noktada Geri Dönüşüm!

Dünyanın büyük metropolleri arasın- da yer alan birçok Şehirimizin çöp sorunu ancak Büyükşehir Belediyelerinin öncülü- ğünde bütün İlçe Belediyelerinin el birliği ve ortak çalışması ile çözülebilir.

Devamı… “Her Noktada Geri Dönüşüm!”

Atık Toplama Sistemlerinde Almanya Örneği

Yaklaşık 7 yıldır çöp depolamanın yasak olduğu Almanya’da her türlü atık geri dönüş- türülüyor ve ülke ekonomisine kazandırılıyor. Almanya’daki atık toplama sistemini yerinde detaylıca incelediğimizde gördük ki, geri dönüştürülmeyen hiçbir atık yok gibi.

Devamı… “Atık Toplama Sistemlerinde Almanya Örneği”

Kent Konseylerinin İşlevi ve Önemi

Kentsel Karar Alma Süreçlerine Katılım” “Kent Konseylerinin İşlevi, Önemi, Sorumlulukları ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar” ile “21. Yüzyıl’ın Yönetim Anlayışında Kent Konseyi Kav- ramı” konusunu uzmanlarla değerlendirdik.
Devamı… “Kent Konseylerinin İşlevi ve Önemi”

Engellerin Kalkmasına Son “Bir Yıl”

Tüm kamu kullanımına açık alanlarda özürlüler için ulaşılabilirliğin sağlanması yükümlülüğünde sona yaklaşılıyor. Bu yükümlülüğün yerme getirilmesi için tanınan 7yıllık mühlet 2012 yılı Temmuz ayında sona erecek.

Devamı… “Engellerin Kalkmasına Son “Bir Yıl””

BOSÇEP-Belgrad Ormanları Sürdürülebilir Çevre Projesi “Ormanı Çöpe Atma”

Her hafta İstanbul civarında (Belgrad ormanları, Beykoz ormanları, Şile gibi) ve Marma- ra Bölgesinin doğa sporlarına uygun yerlerde yürüyüş (trekking, hiking, gibi doğa sporları) yapan sporcular, ormanın derinliğinde gördüğü çevre kirliliğini bir ta- raftan üzülerek dile getiriyor, bir taraftan da küçük çaplı top- lama çalışmaları yapıyordu. Ancak ormanlarımız böyle küçük…

Devamı… “BOSÇEP-Belgrad Ormanları Sürdürülebilir Çevre Projesi “Ormanı Çöpe Atma””

Eğrisiyle Doğrusuyla Marmara Denizi!

Günümüzde Marmara Denizi’nin kirlilik nedeniyle büyük tehlike altında olduğu /fa-^ de ediliyor. Marmara Denizi’nin korunması için birçok çalışmalar yapılırken bu çalış- I maların takip edilmesi, Deniz Kirliliğinin nedenlerinin irdelenmesi, denizlerimizdeki * canlı türlerinin yok olmasının sebeplerinin araştırılması, canlı türlerinin tekrar kazanılması, belediyelerin yaptıkları çalışmalarla sağladıkları katkıları Marmara Denizi için büyük önem arz ediyor. Bu konuda Marmara Belediyeler Birliği de boş durmuyor…

Devamı… “Eğrisiyle Doğrusuyla Marmara Denizi!”

Kentsel Dönüşüm ve Çevre!

Bilindiği üzere 6306 sayılı kanun çerçevesinde 4 Ağustos 2012 tarih ve 28374 sayı ile yayım- lanan “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİŞ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ta- rafından yürürlüğe alındı. Devamı… “Kentsel Dönüşüm ve Çevre!”

Çevre’de Sürdürülebilirlik!

Belediyelerin, halkın kendisinden beklediği hizmetleri yerine getirirken, “çevrede sürdürülebilirliği” yakalamaları büyük önem arz ediliyor. Çevreyi koruyarak bilinçli bir toplumun yetişmesini sağlayan ve israfı önleyen bu uygulamayı belediyecilik boyutuyla ele aldık.

Devamı… “Çevre’de Sürdürülebilirlik!”

© Aynur Acar - Çevre Danışmanı